Spetakkel Invest

Spetakkel Invest er et holdingselskap med eierandeler i selskaper innen IT og eiendom. For henvendelser til hvert enkelt selskap der SPTKL har eller har hatt en eierandel, se listen under.

Kontaktinfo for selskapene

Spetakkel Invest AS

Kontaktperson

Johannes Holmedahl
post@sptkl.no
Tlf 952 75 900

Sandahl Eiendom AS

Kontaktperson

Kløver Rådgivning
aina@klover.no
Tlf 905 25 321

Rømskog Næringspark AS

Nettside

www.romskogpark.no

Kontaktperson

Johannes Holmedahl
johannes@romskogpark.no
Tlf 952 75 900

Brainify AS

Nettside

www.brainify.nowww.brainify.com.bd

Kontaktperson

Johannes Holmedahl
johannes@brainify.no
Tlf 952 75 900

Verce AS

Kontaktperson

Johannes Holmedahl
post@sptkl.no
Tlf 952 75 900